Stichting KinderVakantieWeek de Meern

Het bestuur

Het bestuur zorgt voor de organisatie van de KVW. Het hele reilen en zeilen van de stichting, maar ook van de week zelf ligt het hele jaar door in handen van het bestuur.

Statutair bestaat het bestuur uit vijf personen. De voorzitter,  penningmeester,  secretaris, hoofd programmering en hoofd technische dienst.