Logo-KinderVakantieWeek

Huisregels

Om het voor iedereen leuk en gezellig te houden, gelden er voor alle vrijwilligers een aantal huisregels. Deze vind je hieronder:

Lees het hier!

1. Laat de kinderen nooit alleen! Ook niet als je zelf even iets moet doen. Zorg ALTIJD dat er iemand bij de kinderen is!

2. Jonge kinderen mogen niet alleen naar de toiletwagen. Zorg dat iemand anders van de leiding bij de overgebleven kinderen blijft en ga met de kinderen naar de WC. De oudere kinderen mogen zonder leiding naar de toiletwagen maar dit is alleen toegestaan als ze samen met een groepsgenootje gaan.

3. De dag duurt voor de kinderen van 10.00 tot 16.00 uur. Het programma wordt volgens een bepaald tijdschema afgewerkt. In verband met de voor-en nabespreking duurt de dag voor de leiding ongeveer van 09.00 tot 17.00 uur.

4. Tijdens de voorbespreking, die dus om 09.00 uur begint, wordt het programma van die dag uitgelegd door iemand van de werkgroep. Zorg ervoor dat je iedere dag het BOEK-boekje en je aandacht erbij hebt zodat alles de hele dag duidelijk is en blijft.

5. De nabespreking dient als evaluatie, de positieve en de negatieve dingen van de dag zullen dan worden besproken. Ook kun je hierbij eventueel ideeën opperen die we de rest van de week of volgend jaar kunnen gebruiken.

6. Afhankelijk van het programma is er tussen de middag een half uur tot een uur pauze. Leiding en kinderen moeten zelf voor hun lunch zorgen. De leiding blijft tijdens de pauze bij hun groep en eet samen met de kinderen.

7. De kinderen mogen níet in de tent komen. Wanneer de kinderen iets uit de tent nodig hebben kan één van de leiding dit komen halen. Alle materialen dienen aan het eind van de dag terug te zijn op de daarvoor bestemde plaats.

8. De kinderen mogen gedurende de activiteiten het veld en de groep niet verlaten, als hiervoor geen zeer dringende reden is, bijvoorbeeld plassen met de leiding of ziekte.

9. Het is voor zowel de kinderen als de leiding verboden om met blote voeten op het veld te lopen, dit i.v.m. spijkers e.d. dus ook als de brandweer er is: schoenen aanhouden. Pas als de kinderen op het springkussen gaan mogen de schoenen uit.

10. Wanneer een kind een dag niet komt, moet dit gemeld worden bij het bestuur.

11. Er zijn enkele activiteiten die niet op veld worden uitgevoerd. Wanneer er spellen in het dorp plaats vinden, zorg dan dat je de kinderen veilig door het verkeer loodst. Let er op dat de groepen goed op elkaar aansluiten zodat er een colonne ontstaat en verlies geen van de kinderen uit het oog. De kinderen mogen nooit de straat over rennen.

12. Aan het eind van de dag moet het veld worden opgeruimd, laat de kinderen zo veel mogelijk hun eigen troep opruimen, tip: speel stofzuigertje 😉. Verzamel al het vuil in de vuilniszakken die je kunt halen in de tent.

13. Het opruimen van het veld, de tent en het schoonmaken van de toiletwagen wordt door de leiding verzorgd. Hiervoor zal aan het begin van de week een corvee lijst worden opgesteld en iedereen komt aan de beurt.

14. Gedurende de hele dag is er koffie en thee te verkrijgen in de tent. Hiervoor zal de werkgroep zorg dragen. Wil je tijdens de dag iets anders dan moet je dit zelf meenemen. Voor de lunch staat er voor de leiding melk klaar. Bij het halen van koffie/thee/melk dient er altijd 1 iemand van de leiding bij de groep te blijven lees/herhaal regel 1.

15. Bier en wijn mogen alleen genuttigd worden door personen boven de 18 jaar en vanaf het moment dat alle ouders en kinderen van het veld zijn.

16. Er geldt een strikt verbod voor sterke drank, soft- en harddrugs.

17. Tussen 17.00 en 19.30 uur zal er altijd iemand van de werkgroep of het bestuur aanwezig zijn, zij zullen dan de tent klaar maken voor het avondprogramma. Ongeveer 20.00 uur zal voor iedereen het avondprogramma beginnen.

18. De tent wordt elke nacht bewaakt door twee mensen die voor de week hiervoor aangewezen zullen worden. Uitzonderingen hierop worden niet gemaakt. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de gemeente, de tent dient na 24.00 uur verlaten te zijn behalve door de twee “slapers”.

19. Op de zaterdagen voor en na de week moet er altijd een hoop werk worden verzet. We gaan er vanuit dat ook de leiding daarbij zoveel mogelijk aanwezig is om hierbij een handje te helpen.

20. Met de gemeente is overeengekomen dat we ’s avonds een avondprogramma mogen hebben, dit houdt echter wel in dat we erg strikt gebonden zijn aan sluitingstijden. Het avondprogramma zal beginnen om +/- 20.00 uur en afgelopen zijn om 23.00 uur.

21. We dragen zorg voor een gezond klimaat voor de deelnemende kinderen. Als je wilt roken, doe je dat achter de tent en zonder de kinderen.

22. Het meenemen van een mobiele telefoon mag, maar op eigen risico. Elke keer dat je op jouw telefoon kijkt, let je niet op de kinderen. Beperk het gebruik ervan dus. De KVW heeft voor mensen gezorgd die tijdens de week fotograferen. Het is daarom niet toegestaan foto’s van de kinderen te maken en deze te verspreiden.

23. Wij zorgen dat de ouders de foto’s krijgen. Het is dus niet de bedoeling dat je foto’s van onze site download en publiceert op internet/Social Media.