Stichting KinderVakantieWeek de Meern

Spelregels

Hier staan de spelregels van de KinderVakantieWeek:

Spelregels laats aangepast op: 04-02-2020 om 13:45u.

 • De inschrijving gaat elektronisch via de website van de Stichting KinderVakantieWeek De Meern. Het moment waarop de inschrijving geopend wordt, wordt tijdig op deze website kenbaar gemaakt.
 • Als het inschrijvingsformulier goed is ingevuld en verwerkt is, ontvangt u een bevestiging met inschrijfnummer.
  Hiermee is uw inschrijving definitief.
 • Door tijdige en volledige betaling van het verschuldigde inschrijfgeld wordt de inschrijving definitief bij gebreke waarvan deze inschrijving komt te vervallen en daaraan geen rechten meer ontleend kunnen worden.
 • U bent verplicht het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen.
  Mocht blijken dat u dit niet gedaan heeft houden wij ons ook het recht voor uw inschrijving te verwijderen en het inschrijfnummer weer vrij te geven.
 • Restitutie van het inschrijfgeld geschiedt alleen als enkel en alleen door ons toedoen uw kind niet mee kan doen aan kindervakantieweek
 • Indien wij door uw toedoen genoodzaakt zijn uw kind na betaling niet mee te kunnen laten doen zal geen restitutie plaatsvinden
 • De kindervakantieweek is voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar die in De Meern regulier basisonderwijs volgen.
 • Niet regulier onderwijs betekent onderwijs voor moeilijk opvoedbare kinderen, of andere vormen van speciaal onderwijs.
 • Kinderen met een geestelijk en/of lichamelijke handicap kunnen in het beginsel niet meedoen. Dit geldt ook voor andere aandoeningen die het functioneren van een kind ernstig (kunnen) beïnvloeden. Dit vanwege het feit dat geen van onze vrijwilligers adequate opleiding of ervaring heeft met het begeleiden van deze kinderen.
  Voldoet uw kind hier aan, maar kan hij of zij wel meedoen in uw ogen, dan dient u vooraf hierover contact met ons op te nemen.
 • We hebben plaats voor 300 kinderen, wie het eerst komt wie het eerst maalt en vol is ook echt vol.
 • Er worden op alle scholen in het dorp de Meern tijdig folders uitgedeeld met alle informatie.
 • We raden ten zeerste aan om de kinderen elke dag in kleding te laten komen die vuil en nat mag worden.
 • De kindervakantie week vindt plaats op het grote veld in het Mauritspark in de Meern.
 • De dag begint om 10:00 uur met een dagopening en eindigt om 15:45 uur met een dagafsluiting. De ouders zijn van harte welkom bij de opening en afsluiting maar worden vriendelijk verzocht gedurende de dag het veld niet te bezoeken.
 • Pas om 09:45uur is het veld voor kinderen toegankelijk. Zorg dat uw kind op tijd is, we beginnen echt om 10:00uur.
 • De lunch die de kinderen ’s middags eten moet zelf van huis mee worden genomen. Geeft u uw kind een snoepje mee, zorg dan dat er genoeg is voor het hele groepje zodat iedereen wat de snoepen heeft.
 • Tijdens de dag krijgen de kinderen meerdere keren limonade te drinken van de stichting.
  Bij extreem warm weer heeft elk groepje 1 of meerde flessen water extra die heel de dag door worden bijgevuld.
 • Op donderdag is de sportdag met de brandweer. De ouders worden vanaf 15.00 uur verwacht om uw kind te helpen met afdrogen en aankleden en dan is de dag helaas weer afgelopen, er is deze dag geen dagafsluiting.
 • Op vrijdag eten de kinderen hun avondeten ook op het veld.
  Dit wordt verzorgd door de stichting. Om uiterlijk half zes (17:30u) zal de optocht plaatsvinden om de ouders langs de route “op te halen”.
  De route Loopt ieder jaar vanaf ons park, via de Meentweg, Laan 1954, Mereveldlaan, Mauritslaan, terug naar het park.
  Samen met de ouders en de kinderen eindigt de optocht dan weer op het veld
  waar voor iedereen nog een gezellige braderie wordt gehouden, er zijn daar nog spelletjes, een loterij, verkoop van foto’s en een bar voor de papa’s en mama’s.
  Om 21:00uur is de week dan toch echt afgelopen en moet iedereen weer afscheid van elkaar nemen.
 • Stichting KinderVakantieWeek De Meern is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van u of uw kinderen
 • De organisatie heeft het recht een kind te weigeren, indien dit noodzakelijk blijkt
 • Kinderen worden ingedeeld in groepjes waarbij zo veel mogelijk rekening gehouden zal worden met voorkeur, geslacht en school.
  De indeling is in principe definitief, pas als tijdens de week blijkt dat het niet gaat kan er eventueel nog gewisseld worden.