Stichting KinderVakantieWeek de Meern

Wie en wat is Stichting Kindervakantieweek De Meern?

Ontstaan

In 1969 is er een groepje vrijwilligers bij elkaar gekomen die wat leuke dagen voor kinderen in de Meern wilden organiseren. Er werden wat losse dagen georganiseerd aan het begin van de zomervakantie waar de kinderen hutten konden bouwen en met andere spelletjes werden vermaakt. In 1972 is de vorm ontstaan die we nu nog steeds gebruiken. Er werd in de laatste week van de zomervakantie een hele week met spelletjes voor kinderen uit de Meern georganiseerd. Daarbij werd het doel toentertijd dat ook kinderen die vanwege financiële redenen niet op vakantie konden, toch een week in een andere omgeving konden zijn en activiteiten konden doen die thuis minder snel te realiseren waren. Sinds 1994 zijn we ook daadwerkelijk een stichting. Dat is toen gedaan omdat de stichting dan door middel van statuten een professioneler karakter kreeg. We hebben zo ook meer kans bij eventuele sponsoren. Hiervoor zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Verandering van doelstellingen

Gaande weg is onze doelstelling veranderd. Het eerste doel van de stichting is om de kinderen op spelenderwijs weer in een bepaald ritme te laten komen. Ze zijn dan al 5 weken lang vrij geweest en mochten later naar bed en langer uitslapen. Straks moeten ze opeens weer naar school. Wij zorgen er dan ook voor dat de KinderVakantieWeek in de laatste week van de schoolvakantie valt en ze weer kunnen wennen aan het op tijd op staan en op tijd naar bed gaan. Onze tweede doelstelling is om kinderen weer eens buiten te laten spelen. Een weekje in de buitenlucht fantasievolle avonturen beleven is voor de meeste kinderen een fijne afwisseling van de dagelijkse bezigheden. Onze derde doelstelling is nog steeds om de kosten per kind voor de week zo laag mogelijk te houden. Op deze manier blijft het idee en streven waar het allemaal mee begonnen is behouden. Vergelijk onze contributie eens met een weekje kinderopvang in een professioneel verblijf of gewoon een weekje vakantie…

Vrijwilligers

Juist om de kosten zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers. Iedereen die aan de KinderVakantieWeek meewerkt doet dit geheel vrijwillig. Ook krijgen we een bijdrage vanuit het leefbaarheidsbudget van de gemeente Utrecht. Zij steunen onze stichting met het verlenen van vergunningen en uitreiken van een jaarlijkse bijdrage. Helaas wordt alles elk jaar weer duurder en de bijdrage minder, en dus redden wij het niet meer alleen met deze bijdrage en de contributie van de kinderen. Elk jaar gaan we weer op zoek naar sponsoren die ons een handje willen helpen. Denk aan financiële sponsoring maar ook aan sponsoring in de vorm van goederen en diensten. Wij zijn deze sponsoren ontzettend dankbaar, zonder hen zou de stichting zijn doelen niet kunnen verwezenlijken.

Thema

Tijdens de week is er altijd een thema. In de stijl van dat thema wordt er een verhaal verteld dat als rode draad door de week terug te vinden zal zijn. Elke ochtend wordt er een opening gehouden met een deel van het verhaal en zingen alle kinderen uit volle borst het speciale KinderVakantieWeek lied mee, dat ze tijdens de week geleerd wordt. Op maandag beginnen we dan na de opening traditiegetrouw met het bouwen van de hutten. De kinderen zijn van te voren ingedeeld in groepjes en elk groepje bouwt zijn eigen hut. De rest van de week zijn er verschillende activiteiten in vorm van knutselen, sport en spel. Op donderdag is er altijd de ‘beroemde’ sportdag waar de kinderen heel de dag de gekste sporten uitvoeren met als afsluiter een grote stormbaan die wordt nat gespoten door de brandweer. Elke dag eindigen we weer met een afsluiting waar weer een deel van het verhaal wordt verteld en we zingen natuurlijk nog even het lied. De kinderen gaan dan weer met papa en mama mee naar huis om de volgende dag weer fris bij de dag-opening aanwezig de zijn. Tussen de middag eten de kinderen de lunch die ze zelf van huis hebben meegenomen. Alleen op vrijdag blijven de kinderen ook ’s avonds eten (verzorgd door de stichting) en eindigen we de week met een grote optocht door het dorp en een gezellige braderie met loterij.